Dordże czyli Wadżra, czyli Diament

Menu:

Linki czyli odsyłacze

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o buddyzmie w Polsce i Europie, polecamy zajrzeć pod poniższe adresy: